Προϊόντα

Οι προμηθευτές μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια έτσι ώστε τα προϊόντα μας να προέρχονται από κατάλληλες πρώτες ύλες και από τους καλύτερους καρπούς. Για το λόγο αυτό, έχουμε επιλέξει με αυστηρά κριτήρια τα συνεργαζόμενα εργοστάσια τα οποία εγγυώνται υψηλή ποιότητα.

Για να συμβεί αυτό, εφαρμόζονται όλα τα πρότυπα και οι κανονισμοί από τη συγκομιδή και τις πρώτες ύλες έως τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε άψογα και ομοιογενή γευστικά προϊόντα.